Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年9月10日星期二

Vượt qua định kiến, 5 cặp đôi nghệ sĩ LGBT kết hôn và sống hạnh phúc

Vượt qua định kiến, 5 cặp đôi nghệ sĩ LGBT kết hôn và sống hạnh phúc
Cặp đôi còn kết hợp tung ra nhiều MV lãng mạn, đẹp mắt, truyền tải một thông điệp tích cực về tình yêu của cộng đồng LGBT đến người trẻ. Tú Tri ...