2019年9月12日星期四

Chân dung người đồng tính trong 'It Chapter Two'

Chân dung người đồng tính trong 'It Chapter Two'
Tất nhiên, có không ít lí do có thể khiến người LGBT ngại công khai như làm việc trong môi trường thể thao chuyên nghiệp hay chính trị… nhưng ...