2019年9月12日星期四

Bóng đá Pháp không muốn 'làm con tin' của nạn kỳ thị đồng tính

Bóng đá Pháp không muốn 'làm con tin' của nạn kỳ thị đồng tính
Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) rút khỏi lập trường cứng rắn chống lại những bài hát cổ động và biểu ngữ mang nội dung kỳ thị đồng tính luyến ái ...