2019年8月14日星期三

Trung Quốc: Giải pháp thay thế hôn nhân dành cho những cặp đôi đồng tính

Trung Quốc: Giải pháp thay thế hôn nhân dành cho những cặp đôi đồng tính
Mặc dù vậy, hiện có rất ít người LGBT tại Trung Quốc biết đến và hiểu rõ đạo luật này. Trên thực tế, cặp đôi đồng tính tại Bắc Kinh cũng chỉ biết đến ...