Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月18日星期四

'Thưa mẹ con đi': Khai thác nhiều day dứt của tình yêu đồng tính

 'Thưa mẹ con đi': Khai thác nhiều day dứt của tình yêu đồng tính
Bộ phim tình cảm gia đình chủ đề LGBT Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh vừa tung teaser trailer hé lộ những hình ảnh đầu tiên.