Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月26日星期五

Phim Thor: Love and Thunder: Valkyrie trở thành biểu tượng nữ quyền và LGBT đầy uy dũng

Phim Thor: Love and Thunder: Valkyrie trở thành biểu tượng nữ quyền và LGBT đầy uy dũng
Vũ trụ điện ảnh Marvel đang tranh thủ “lăng xê” các siêu anh hùng nữ của mình, mở đầu với tựa phim riêng Captain Marvel đã khá thành công đầu ...