Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Cặp đôi LGBT gây bão mạng kỉ niệm 500 ngày yêu bằng chuyến du lịch lãng mạn ở Phú Quốc

Cặp đôi LGBT gây bão mạng kỉ niệm 500 ngày yêu bằng chuyến du lịch lãng mạn ở Phú Quốc
Trên chuyến bay tới Phú Quốc của Vietjet, anh Đức Hiền - chàng bác sĩ thú y điển trai chia sẻ, chuyến du lịch lần này là dịp kỷ niệm 500 ngày yêu ...

Follow by Email