Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月26日星期五

Đám cưới hạnh phúc của cặp đôi LGBT Á quân 'Solo cùng Bolero' Tú Tri và đạo diễn Yun Bin

Đám cưới hạnh phúc của cặp đôi LGBT Á quân 'Solo cùng Bolero' Tú Tri và đạo diễn Yun Bin
Cặp đôi nghệ sĩ LGBT Á quân "Solo cùng Bolero" Tú Tri và đạo diễn triệu view Yun Bin đã chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới cổ tích vào tối ...