Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Đám cưới hạnh phúc của cặp đôi LGBT Á quân 'Solo cùng Bolero' Tú Tri và đạo diễn Yun Bin

Đám cưới hạnh phúc của cặp đôi LGBT Á quân 'Solo cùng Bolero' Tú Tri và đạo diễn Yun Bin
Cặp đôi nghệ sĩ LGBT Á quân "Solo cùng Bolero" Tú Tri và đạo diễn triệu view Yun Bin đã chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới cổ tích vào tối ...

Follow by Email