Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi Yun Bin – Tú Tri khiến fan gào thét 'lỗi ở anh chị quá dễ ...

Khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi Yun Bin – Tú Tri khiến fan gào thét 'lỗi ở anh chị quá dễ ...
Không còn xa lạ với cộng đồng LGBT Việt Nam, cặp đôi Yun Bin – Tú Tri từng gây sốt với sự kiện đám cưới đồng tính với sự ủng hộ của gia đình hai ...

Follow by Email