Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Ciara bị khán giả kì thị LGBT chỉ trích vì xuất hiện trong MV của Taylor Swift, lời đáp trả của cô ...

Ciara bị khán giả kì thị LGBT chỉ trích vì xuất hiện trong MV của Taylor Swift, lời đáp trả của cô ...
Mới đây, một drama tiếp tục diễn ra liên quan tới nữ ca sĩ Ciara và MV You Need To Calm Down của Taylor Swift thu hút sự chú ý khá nhiều từ cộng ...

Follow by Email