Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Chuyện tình cặp đồng tính nữ 'phải lòng' nhau từ khi học chung lớp

Chuyện tình cặp đồng tính nữ 'phải lòng' nhau từ khi học chung lớp
Tuy không nổi tiếng như nhiều cặp đôi trong cộng đồng LGBT Việt, nhưng chuyện tình ngọt ngào và lãng mạn của Loan Anh và Nguyên Anh cũng ...

Follow by Email