Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Chia sẻ của Sunmi về cộng đồng LGBT khiến MXH bùng nổ, tên cô trending #1 suốt nhiều giờ

Chia sẻ của Sunmi về cộng đồng LGBT khiến MXH bùng nổ, tên cô trending #1 suốt nhiều giờ
Trong sân khấu gần nhất, nữ thần tượng có phần giao lưu bằng tiếng Anh với khán giả: "I have many different sides of me... like dorky and LGBT" (Tôi ...

Follow by Email