Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

9X chuyển giới có thu nhập gần trăm triệu mỗi tháng: 'Trải qua sự kì thị khiến tôi càng mạnh mẽ để ...

9X chuyển giới có thu nhập gần trăm triệu mỗi tháng: 'Trải qua sự kì thị khiến tôi càng mạnh mẽ để ...
Huỳnh Đạt là một trong những gương mặt không còn xa lạ đối với giới trẻ trong cộng LGBT Việt. Sở hữu nét nữ tính, vẻ xinh đẹp, thân hình mảnh mai, ...

Follow by Email