Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Vén màn cuộc sống phía sau song sắt của người chuyển giới nữ ở Thái Lan

Vén màn cuộc sống phía sau song sắt của người chuyển giới nữ ở Thái Lan
Hơn 6.000 trong số 300.000 người bị giam giữ tại các nhà tù ở Thái Lan là những người LGBT (Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng ...

Follow by Email