Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Những điều giáo viên có thể làm khi biết học sinh của mình là LGBT

Những điều giáo viên có thể làm khi biết học sinh của mình là LGBT
Khi một học sinh công khai với giáo viên là người thuộc cộng đồng LGBT. Thay vì vội vã nói chuyện với gia đình, hãy tìm hiểu kiến thức về LGBT.

Follow by Email