Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月7日星期二

Những 'cực phẩm' LGBT khiến chị em mê mệt trong show 'Người ấy là ai' mùa 2

Những 'cực phẩm' LGBT khiến chị em mê mệt trong show 'Người ấy là ai' mùa 2
Người ấy là ai mùa 2 đã phát sóng được 3 tập trên HTV2 mỗi tối thứ 6 hàng tuần với sự xuất hiện của nhiều anh chàng điển trai, tài năng thuộc giới ...