Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Ngỡ ngàng khả năng sáng tạo trong bộ sưu tập thiết kế của học sinh cấp 3

Ngỡ ngàng khả năng sáng tạo trong bộ sưu tập thiết kế của học sinh cấp 3
Từ những chất liệu ấy, các em đã hoàn thành một bộ sưu tập với nhiều chủ đề “nóng” như cộng đồng LGBT, nữ quyền, bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi ...

Follow by Email