Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Marks & Spencer bị chỉ trích khi ra mắt loại sandwich cầu vồng dành riêng cho LGBT

Marks & Spencer bị chỉ trích khi ra mắt loại sandwich cầu vồng dành riêng choLGBT
Và mới đây, Marks & Spencer đã quyết định thực hiện một bước đi táo bạo nữa, khi cho ra lò loại sandwich cầu vồng dành riêng cho cộng đồng LGBT ...

Follow by Email