Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Madonna tưởng nhớ những người bạn mất vì AIDS trong phát biểu nhận giải GLAAD

Madonna tưởng nhớ những người bạn mất vì AIDS trong phát biểu nhận giải GLAAD
Madonna đã có bài phát biểu đầy cảm xúc khi nhận giải Vận động Thay đổi từ Tổ chức giám sát truyền thông của LGBT là ...

Follow by Email