Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

LGBT đừng có làm lố nữa!

LGBT đừng có làm lố nữa!
Dù xã hội đã có nhiều nơi nhận thức đúng về LGBT, tuy vậy, vẫn có một số người cho rằng “LGBT cứ sống bình thường đi, sao phải làm lố, khác ...

Follow by Email