Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Hà Nội phấn đấu 100% bệnh nhân điều trị ARV được hỗ trợ thẻ BHYT năm 2019

Hà Nội phấn đấu 100% bệnh nhân điều trị ARV được hỗ trợ thẻ BHYT năm 2019
BHYT giúp người nhiễm HIV/AIDS giảm gánh nặng tài chính, nhất là người nhiễm HIV/AIDSthường mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, ...

Follow by Email