Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chiến lược Marketing của Marks & Spencer ủng hộ LGBT và cái kết bất ngờ!

Chiến lược Marketing của Marks & Spencer ủng hộ LGBT và cái kết bất ngờ!
Cộng đồng LGBT hiện đang có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên toàn cầu, rất nhiều quốc gia đã và đang công khai thừa nhận giới tính cũng như hợp ...

Follow by Email