Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Cả gan “cãi” bà mụ trở thành giám đốc khoa tạo hình LGBT

Cả gan “cãi” bà mụ trở thành giám đốc khoa tạo hình LGBT
- Việc sáng lập ra khoa tạo hình LGBT là cách anh chứng minh được năng lực của bản thân và trên hết là giúp đỡ được những người chuyển giới.

Follow by Email