Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

57% người LGBT đánh mất người thân hoặc bạn bè sau khi 'come out'

57% người LGBT đánh mất người thân hoặc bạn bè sau khi 'come out'
Thống kê này cùng với nhiều nghiên cứu trước đây về sự cô lập và cô đơn trong cộng đồng LGBTI đã khiến nhiều người cảm thấy đau lòng.

Follow by Email