WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

Rộ tin đồn con trai của Quốc vương Brunei là người đồng tính

Rộ tin đồn con trai của Quốc vương Brunei là người đồng tính
- Sự kiện này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía truyền thông quốc tế mà đặc biệt là những người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính ...

Follow by Email