Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Làm 'cây si' cưa đổ 'trai thẳng', chàng hot boy điển trai được mẹ ủng hộ 'tới luôn đi con'

Làm 'cây si' cưa đổ 'trai thẳng', chàng hot boy điển trai được mẹ ủng hộ 'tới luôn đi con'
- một cách xưng hô để phân biệt 'vai trò' của các cặp đôi LGBT trong một mối quan hệ, Minh Đức hài hước đáp lại: 'Nghĩa là cong còn em là trai thẳng'.

Follow by Email