Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Dũng 'khùng': 'Ước hẹn mùa thu dành cho thanh xuân của các chàng trai, cô gái và LGBT'

Dũng 'khùng': 'Ước hẹn mùa thu dành cho thanh xuân của các chàng trai, cô gái và LGBT'
- Chiều 16/4, đoàn phim Ước hẹn mùa thu có buổi ra mắt báo chí tại TP. HCM. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi được hỏi về việc đây có phải dành ...

Follow by Email