Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月18日星期四

Dũng 'khùng': 'Ước hẹn mùa thu dành cho thanh xuân của các chàng trai, cô gái và LGBT'

Dũng 'khùng': 'Ước hẹn mùa thu dành cho thanh xuân của các chàng trai, cô gái và LGBT'
- Chiều 16/4, đoàn phim Ước hẹn mùa thu có buổi ra mắt báo chí tại TP. HCM. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi được hỏi về việc đây có phải dành ...