2019年4月19日星期五

Cựu nghị sĩ Mỹ từng phản đối quyền LGBT bị bắt gặp đi chơi cùng hội bạn gay tại Coachella

Cựu nghị sĩ Mỹ từng phản đối quyền LGBT bị bắt gặp đi chơi cùng hội bạn gay tại Coachella
- Aaron Schock từng phản đối hôn nhân đồng giới, phản đối thông qua luật chống kỳ thị LGBT và ủng hộ đạo luật "Don't Ask, Don't Tell" thế nhưng khả ...