Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Các quan chức Brunei đã nghiên cứu cách thực thi luật chống LGBT ở Indonesia

Các quan chức Brunei đã nghiên cứu cách thực thi luật chống LGBT ở Indonesia
- Chúng tôi đã thảo luận về LGBT một cách cụ thể, thay vì chủ đề chung về cách thức luật Sharia Hồi giáo có thể được thực hiện để bảo vệ người dân ...

Follow by Email