Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Brunei áp luật ném đá đến chết người đồng tính: Quá sợ ra đường

Brunei áp luật ném đá đến chết người đồng tính: Quá sợ ra đường
- Cộng đồng LGBT Brunei nói họ không sợ giáo luật sharia hà khắc, trong đó quy định hình phạt ném đá đến chết người có quan hệ đồng giới, nhưng ...

Follow by Email