Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đều bảo đảm quyền của người LGBT

10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đều bảo đảm quyền của người LGBT
- Và một trong số đó là bảo đảm quyền lợi của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính ... LGBT trong quân đội: Cho phép, trừ người chuyển giới.

Follow by Email