Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Đỗ Nhật Hà: 'Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy quyền của người chuyển giới tại Việt Nam'

Đỗ Nhật Hà: 'Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy quyền của người chuyển giới tại Việt Nam'
- Ngược lại, cô sẽ cố gắng tận dụng lợi thế của mình để giúp đỡ cho cộng đồng LGBT Việt Nam nói chung và cộng đồng người chuyển giới nói riêng.

Follow by Email