Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Đỗ Nhật Hà diện đầm đuôi cá khoe dáng khi ra mắt khán giả Thái Lan

Đỗ Nhật Hà diện đầm đuôi cá khoe dáng khi ra mắt khán giả Thái Lan
- Hương Giang trở thành hoa hậu của cộng đồng LGBT. Đại diện cho nhan sắc chuyển giới của Việt Nam tham gia cuộc thi lần này là Đỗ Nhật Hà.

Follow by Email