Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Đỗ Nhật Hà bắn tiếng Thái khi đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế về

Đỗ Nhật Hà bắn tiếng Thái khi đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế về
- Đồng thời, cô cũng chia sẻ về sự kỳ thị mà giới LGBT đang đối mặt tại môi trường học đường.

Follow by Email