Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Những ứng viên chuyển giới kỳ vọng làm nên "sắc màu" trong cuộc bầu cử Thái Lan

Những ứng viên chuyển giới kỳ vọng làm nên "sắc màu" trong cuộc bầu cử Thái Lan
- Những gương mặt cá tính đại diện cho cộng đồng LGBT, giới trẻ đang làm trở thành đối thủ đáng gờm đối với chính quyền quân sự ở Thái Lan.

Follow by Email