WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

Nhật Hà mặc váy đuôi cá lộng lẫy 'lấn át' dàn thí sinh Hoa hậu chuyển giới

Nhật Hà mặc váy đuôi cá lộng lẫy 'lấn át' dàn thí sinh Hoa hậu chuyển giới
- đầu tháng 3 và trao vương miện cho người kế nhiệm, kết thúc hành trình 1 năm trở thành nữ hoàng cộng đông LGBT với nhiều hoạt động ấn tượng.

Follow by Email