Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月6日星期三

Nhật Hà mặc váy đuôi cá lộng lẫy 'lấn át' dàn thí sinh Hoa hậu chuyển giới

Nhật Hà mặc váy đuôi cá lộng lẫy 'lấn át' dàn thí sinh Hoa hậu chuyển giới
- đầu tháng 3 và trao vương miện cho người kế nhiệm, kết thúc hành trình 1 năm trở thành nữ hoàng cộng đông LGBT với nhiều hoạt động ấn tượng.