Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Người đồng tính có thể 'bẻ cong' chàng trai mà mình phải lòng hay không?

Người đồng tính có thể 'bẻ cong' chàng trai mà mình phải lòng hay không?
- Thực tế là, LGBT không thể "biến" người khác thành đồng tính hay lưỡng tính, giống như họ không thể "bẻ thẳng" mình được. Hầu hết các chuyên gia ...

Follow by Email