WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

Không chỉ hát lô tô, Đỗ Nhật Hà còn mặc áo dài trình diễn tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019

Không chỉ hát lô tô, Đỗ Nhật Hà còn mặc áo dài trình diễn tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019
- hứng cho trang phục dân tộc, Nhật Hà đáp rằng khi nhắc đến lô tô là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh người chuyển giới, cộng đồng LGBT Việt.

Follow by Email