Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Kênh truyền hình Trung Quốc xóa cụm từ 'đồng tính nam' ra khỏi Oscar 2019

Kênh truyền hình Trung Quốc xóa cụm từ 'đồng tính nam' ra khỏi Oscar 2019
- Theo BBC, Mango TV - một trong những kênh nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam – đã kiểm duyệt khá nhiều nội dung liên quan đến người LGBT ...

Follow by Email