WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

Kênh truyền hình Trung Quốc xóa cụm từ 'đồng tính nam' ra khỏi Oscar 2019

Kênh truyền hình Trung Quốc xóa cụm từ 'đồng tính nam' ra khỏi Oscar 2019
- Theo BBC, Mango TV - một trong những kênh nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam – đã kiểm duyệt khá nhiều nội dung liên quan đến người LGBT ...

Follow by Email