Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Elio và Oliver không phải là hai nhân vật chính của 'Call Me By Your Name 2'

Elio và Oliver không phải là hai nhân vật chính của 'Call Me By Your Name 2'
- Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của dòng phim LGBT với nội dung xoay quanh chuyện tình của hai chàng trai trẻ trong bối cảnh ...

Follow by Email