Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chân dung ứng cử viên chuyển giới tranh ghế thủ tướng Thái Lan

Chân dung ứng cử viên chuyển giới tranh ghế thủ tướng Thái Lan
- Họ đang kỳ vọng quốc gia của người chuyển giới sẽ có một tân Thủ tướng là người thuộc LGBT. Ba năm trước đây, Pauline Ngarmpring, dưới cái tên ...

Follow by Email