Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Cha mẹ tôi đã từng không ủng hộ cộng đồng LGBT

Cha mẹ tôi đã từng không ủng hộ cộng đồng LGBT
- Mẹ tin con sẽ lại lấy chồng và sinh con thôi" – mẹ tôi đã nói vậy sau khi nghe tôi giải thích một thôi một hồi về LGBT. Ngoài ra, mỗi bữa ăn, mẹ tôi lại ...

Follow by Email