Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

7 người chuyển giới nữ nổi tiếng nhất thế giới

7 người chuyển giới nữ nổi tiếng nhất thế giới
- Laverne Cox đấu tranh không mệt mỏi cho phong trào đòi quyền bình đẳng của người LGBT. Đặc biệt, cô là người chuyển giới đầu tiên có tượng ...

Follow by Email