WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

20 sự thật thú vị về LGBT có thể bạn chưa biết

20 sự thật thú vị về LGBT có thể bạn chưa biết
- Thuật ngữ LGBT hoặc GLBT hoặc LGBTQ đã được thông qua vào những năm 1990 và dùng để chỉ những người đồng tính nữ (lesbian), đồng tính ...

Follow by Email