Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

20 sự thật thú vị về LGBT có thể bạn chưa biết

20 sự thật thú vị về LGBT có thể bạn chưa biết
- Thuật ngữ LGBT hoặc GLBT hoặc LGBTQ đã được thông qua vào những năm 1990 và dùng để chỉ những người đồng tính nữ (lesbian), đồng tính ...

Follow by Email