WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Sau phát ngôn sốc, Victoria's Secret đối mặt với làn sóng giận dữ

Sau phát ngôn sốc, Victoria's Secret đối mặt với làn sóng giận dữ
- Phát ngôn của Razek được cộng đồng LGBT đánh giá là thù địch và và thiếu tôn trọng tới người đồng tính. Razek sau đó đã gửi lời xin lỗi thông qua ...

Follow by Email