WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Oscar đã tôn vinh cộng đồng LGBT như thế nào?

Oscar đã tôn vinh cộng đồng LGBT như thế nào?
- Lần đầu tiên, một nghệ sĩ đồng tính đảm nhiệm vai trò mở màn chương trình Oscar, tôn vinh một tên tuổi lừng danh thuộc cộng đồng LGBT.

Follow by Email