Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Chuyện xúc động ngày Tết: Điều dưỡng bỏ vợ con đêm giao thừa, lao đi cứu bệnh nhân HIV/AIDS ...

Chuyện xúc động ngày Tết: Điều dưỡng bỏ vợ con đêm giao thừa, lao đi cứu bệnh nhân HIV/AIDS ...
- Bắt đầu làm việc tại nơi chăm sóc và điều trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS vào năm 2008, kể từ đó không mùa Tết nào anh được về quê với gia ...

Follow by Email