WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Chuyện xúc động ngày Tết: Điều dưỡng bỏ vợ con đêm giao thừa, lao đi cứu bệnh nhân HIV/AIDS ...

Chuyện xúc động ngày Tết: Điều dưỡng bỏ vợ con đêm giao thừa, lao đi cứu bệnh nhân HIV/AIDS ...
- Bắt đầu làm việc tại nơi chăm sóc và điều trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS vào năm 2008, kể từ đó không mùa Tết nào anh được về quê với gia ...

Follow by Email