Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年2月6日星期三

Cặp đôi LGBT: 'Gái thẳng' bị 'bẻ cong' và hành trình yêu đầy 'sóng gió' với đám cưới ngọt ngào

Cặp đôi LGBT: 'Gái thẳng' bị 'bẻ cong' và hành trình yêu đầy 'sóng gió' với đám cưới ngọt ngào
- Công khai chuyện tình cảm và chuẩn bị chính thức "về chung một nhà", cặp đôi LGBT Tuyết Mỹ và Khánh Ngân đã có những chia sẻ về tình yêu và ...