Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Cái Tết đầu tiên đầy lạ lẫm sau khi về chung một nhà của cặp LGBT nổi tiếng Yunbin - Tú Tri

Cái Tết đầu tiên đầy lạ lẫm sau khi về chung một nhà của cặp LGBT nổi tiếng Yunbin - Tú Tri
- Trong đó nổi bật nhất là phim ngắn Trái Cấm kể về cuộc sống của cộng đồng LGBT. Tú Tri sinh năm 1999, quê An Giang, được mệnh danh là 'hotgirl ...

Follow by Email