WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

Vì sao người đồng tính chấp nhận chịu đau, ngại đến bệnh viện?

Vì sao người đồng tính chấp nhận chịu đau, ngại đến bệnh viện?
- Là người trong giới LGBT, V. từng chứng kiến nhiều cảnh ngộ thương tâm khi những người như anh thà chịu đau đớn, tự mua thuốc chữa, còn hơn ...

Follow by Email